Contact us

Contact us

联系我们

Address: Building 15 at Jianwai Waijiao Apartment Complex, 1 Xiushui Street, Jianguomen, Chaoyang District.

Tel  :  85315617、85315517

Fax :  85315517

Email :  rising_co@163.comAddress: Building 15 at Jianwai Waijiao Apartment Complex, 1 Xiushui Street, Jianguomen, Chaoyang District.   Tel:85315617、85315517     Fax:85315517      Email:rising_co@163.com